Sabieu que en els vostres grans projectes també hi podeu incloure petits i curiosos elements decoratius?

Gràcies a un del nostres col.laboradors hem tingut l ‘oportunitat de materialitzar les imatges representatives del mural informatiu d’ un centre de recerca biomèdica que investiga malalties minoritàries.

El resultat final va ser molt satisfactori, peces en forma curva fetes en DM i acabades en laca satinada color.

Bonic, oi?

Doncs ja sabeu, a la vostra disposició pel que necessiteu.

Salutacions.