Habitació juvenil a mida lacada blau.

Habitación juvenil a medida lacada azul.

Instal·lació en la garriga