Habitació juvenil a mida amb 2 llits lacada en blanc.

habitación juvenil a medida con 2 camas lacada en blanco

Instal·lació a alella