Llibreria separadora oberta a dos costats.

Librería separadora abierta a dos lados

Instal·lació a Barcelona