Llibreria i moble per a estudi lacats en blanc.

Librería y mueble para estudio lacados en blanco

Instal·lació a Barcelona.