Informació corporativa
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa.

  • Nombre comercial: MB CONCEPT
  • Denominación Social: MB CONCEPT MOBLES A MIDA S.L.
  • Identificación fiscal: B62242284
  • Domicilio Social: Pol. Ind. Molí dels Frares, Calle B n 11. 08620 Sant Vincenç dels Horts (Barcelona)
  • Inscripció al Registre Mercantil de la Provincia de Barcelona, Tomo 32522, Sec.Gral., Folio 0128, Hoja 214039.
Dades de contacte
Informació legal
MB Concept no es responsabilitza de la informació no elaborada per aquesta empresa o publicada sense el seu permís. Tampoc es fa responsable de la informació continguda en pàgines web alienes connectades directament o indirecta per enllaços.

MB Concept declina qualsevol responsabilitat que es derivin de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines i es reserva el dret d’actualitzar, eliminar, limitar o impedir l’accés quan ho consideri convenient.

MB Concept no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es poguessin ocasionar per utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics. Tampoc es responsabilitza dels errors ocasionats per la utilització de navegadors amb versions no actualitzades.

L’accés i la navegació en aquest lloc web implica el coneixement i acceptació de les advertències legals, condicions i termes d’utilització expressats en la present Nota legal.

Copyright
Són propietat industrial exclusiva de MB Concept els següents continguts d’aquest web:

  • Els textos, imatges, animacions i dissenys.
  • Els models, esquemes i dibuixos industrials.
  • Les marques, logotips i altres signes distintius (Llei Orgànica 17/2001, de 7 de desembre de 2001, de normes reguladores de marques. BOE núm. 294)
  • Les patents i models d’utilitat (Llei Orgànica 11/1986, de 20 de març, que regula el règim jurídic de patents d’invencions i models d’utilitat. BOE núm. 73)

No es permet la còpia, cessió, reproducció, distribució, comunicació, emmagatzematge o qualsevol altra activitat, ja sigui total o parcial, que es pugui fer amb la informació d’aquesta pàgines web, sense l’autorització prèvia de MB Concept.

El titular exerceix totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

Llei Orgànica de Protecció de Dades
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que, completant qualsevol formulari en aquest lloc web, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de MB Concept, per tal d’informar i atendre les seves demandes, protegint-les de terceres persones que no gaudeixin del seu consentiment exprés. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades de caràcter personal enviant un correu electrònic a info@mbconcept.es o dirigint-se per carta a MB Concept, al Pol. Ind. Molí dels Frares, Carrer B n 11. 08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), indicant clarament en l’assumpte: Tutela de Drets LOPD.

La pàgina www.muebleamedidabarcelona.com sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça… per poder realitzar la tramitació sol·licitada per l’usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. L’interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.

Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers informatitzats de MB Concept, d’acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. MB Concept garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.