Armari comptadors lacat color setinat amb vidre mat decoratiu.

Armario contadores lacado color satinado con cristal mate decorativo

Projecte de Insight Interiorisme. www.insightinteriorime.com

Armario contadores lacado color satinado con cristal mate decorativo