Prestatgeria lacada en blanc amb suports ocults.

Estantería lacada en blanco con soportes ocultos

Instal·lació a Barcelona