Moble de bany suspès a mida en melamina blanca amb ungler.

Mueble de baño suspendido a medida en melamina blanca con uñero

Projecte de Nivell Estudi de Cuines. www.nivellcuines.com

Instal·lació a Barcelona.