Estand ESADE per a fira.

Instal·lació a Barcelona